ERS
frontpage

Om ERS-serien
ERS-serien (Environment Rating Scales) består af fem miljøvurderingsskalaer, der hver især er designet til at vurdere børnemiljøet inden for et pasningsområde for børn i alderen 0-12 år.

Læs mere på https: //www.hogrefe.com/dk/ers